Werkwijze

Omdat onze dienstverlening van toegevoegde waarde moet zijn voor uw organisatie houden wij het graag eenvoudig. Korte lijnen, heldere afspraken en persoonlijk contact staan bij Cloudrecruiter.it centraal. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen heeft u van begin tot eind één aanspreekpunt. Om u een beeld te geven van onze werkzaamheden hebben wij de werkwijze stapsgewijs voor u in beeld gebracht.

Stap 1: Kennismaking
We gaan van start met een kennismaking gesprek bij u op kantoor. Wij krijgen dan een duidelijk beeld van de organisatie, medewerkers en de bedrijfscultuur. Informatie die cruciaal is voor het werven van de juiste kandidaat.

Stap 2: Opdracht
Wij bespreken met u wat het functieprofiel is, waarnaar u op zoek bent. U krijgt van ons een toelichting van het werving en selectietraject. U ontvangt vervolgens een voorstel.

Stap 3: Voorselectie
Als u akkoord bent met ons voorstel starten wij direct met werven. Het traject ziet er als volgt uit:

 1. Opstellen en uitzetten wervende vacaturetekst
  Wij gebruiken hiervoor o.a.(betaalde) jobboards, sociale media en de netwerken van onze medewerkers.
 2. Proactief werven
  Wij gebruiken hiervoor o.a. (betaalde) CV search databases, onze eigen database en de netwerken van onze medewerkers.
 3. Selecteren kandidaten
  Wij maken een shortlist van geschikte kandidaten en plannen (telefonische) interviews in met een consultant.
 4. Interviewen kandidaten
  Wij interviewen kandidaten uitvoerig in een 1 op 1 gesprek. Wij informeren ze uitgebreid over de organisatie, de functie en de bedrijfscultuur.
 5. Voorstellen opdrachtgever
  Op basis van de interviews maken wij een selectie van drie kandidaten die wij met begeleidende informatie aan u voorstellen.

Stap 4: Selectie
U selecteert één of meerdere kandidaten,  die wij vervolgens uitnodigen voor een intakegesprek bij U op kantoor. Na de intakegesprekken is het aan u een keuze te maken tussen de kandidaten. Wij informeren de kandidaten op en zien toe op de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst.

Stap 5: Afronding
Er volgt altijd een nabespreking met u. Op- en aanmerkingen worden gewaardeerd en meegenomen bij de volgende opdracht. Na de proeftijd van één maand hebben wij ter evaluatie opnieuw contact met u en de kandidaat.

Meer weten over onze vacatures en kandidaten?

Wilt u meer weten over onze vacatures en kandidaten? Of heeft u een andere vraag of opmerking? U kunt ons dan vrijblijvend bereiken op info@cloudrecruiter.it of ga naar contact.

Ga naar contact

Cloudrecruiter.it

0318 - 760 097
info@cloudrecruiter.it
Bereikbaar tijdens kantooruren

Overige gegevens:
Kvk: 55096204
Bank: IBAN NR.NL RABO 0370254996
BTW nr. 116668167B02
 
Algemene Voorwaarden

Op verzoek biedt cloudrecruiter.it bezoekers van haar site toegang tot alle informatie die van hen is geregistreerd. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact op te nemen via het berichtenvenster.

Bezoekadres:
Nieuwe Kazernelaan 2, gebouw 5 locatie 42a Bergansiuskazerne
6711JC Ede

Cloudopleider locatie

Heeft u een Cloud vacature die u zou willen bespreken, vul dan snel het contactformulier in!

Recruitment as a Service

Cloudrecruiter.it is een toonaangevende en specialistische leverancier van talenten in Cloud Computing. Wij bieden maatwerk, een professionele service en wij zij begaand met onze specialisten en klanten. Daarnaast zijn wij deskundig in Cloud Technologie. Inmiddels een reputatie opgebouwd in deze industrie.

Cloudtechnologie in stelling

Om Cloud Computing in beeld te krijgen bieden wij u een aantal stellingen en vragen aan. Wij hopen u hiermee aan het denken te zetten. En wij u daarmee helpen goede keuzes te maken bij de ontwikkeling, inrichting en beheer van uw ICT dienstverlening. Wij dagen u natuurlijk ook uit om via het contactformulier te reageren.

Carrière Cloud Computing in beeld

Een van de meest stressvolle periodes in je leven is wanneer je van baan verandert. Vanuit persoonlijk perspectief of vanuit noodzaak omdat je niet meer nodig bent. De realiteit nu is dat het bedrijfsleven en Overheid afscheid gaat nemen van de ICTer 1.0. Ik hoor je denken….systeemdenken(!). “Dag ICTer 1.0”